Sistemi për Menaxhimin e Cilësisë (SMC)

SMC ofron mundësinë për krijimin dhe menaxhimin e anketave apo sondazheve të ndryshme.
Dizajni i sistemit lejon që të krijohen shpejtë dhe lehtë anketa të çfarëdoshme, si dhe të paraqiten statistika në lidhje me anketën e bërë.

  • Modulin e formularëve
  • Modulin e raporteve dhe statistikave
Kontakti

Për komunikim më të hollsishëm lajmrohuni në këto dhëna si me poshtë:

Adresa

Mati 1,
10000 Prishtina, Kosovo

Na Telefononi

Tel: +381 38 244 183 / 244 186
Fax: +381 38 244 187

Orari i punës:

E Hënë - E Premte
8:00AM - 16:00PM

Pyetjet me te shpeshta:

Stafi akademik i UPHP-se mund te qaset ne SMC duke i perdorur kredencialet e njejta te SEMS-it.